Inžinierske stavby, cesty a pridružené stavebné objekty