Naše certifikáty

Na základe certifikačného auditu Certifikačného orgánu systémov manažérstva PQM, s.r.o. boli našej firme udelené certifikáty potvrdzujúce kvality systémov manažérstva v našej firme.

Certifikát normy STN EN ISO 9001:2008 /sk/

Certifikát normy STN EN ISO 14001:2004 /sk/

Certifikát normy BH OHSAS 18001:2007 /sk/

Certifikát normy STN EN ISO 9001:2008 /en/

Certifikát normy STN EN ISO 14001:2004 /en/

Certifikát normy BH OHSAS 18001:2007 /en/