Naše certifikáty

Na základe certifikačného auditu Certifikačného orgánu systémov manažérstva PQM, s.r.o. boli našej firme udelené certifikáty potvrdzujúce kvality systémov manažérstva v našej firme.

Certifikát normy STN EN ISO 9001:2016 (sk)

Certifikát normy STN EN ISO 14001:2016 /sk/

Certifikát normy EN ISO 14001:2015 /en/