PONÚKANÉ SLUŽBY

Realizácie priemyselných stavieb

Rodinné domy

Rekonštrukcie

Pozemné a inžinierské stavby

Inžinierske stavby, cesty a pridružené stavebné objekty

Protipožiarne prestupy

Prenájom priestorov